Libec

 International  USA  Español  South East Asia  Русский  Deutsch  日本語

适用于RT20C / RT30B / RT40RB / RT50B / RT50C的标准型滑轮车

  • 携带把手

  • 可用于云顿、沙雀与曼富图之摄像三脚架

操作手册
DL-3RB  
规格表
DL-3RB  
维修件
DL-3RB  
详细规格
重量 3.9公斤
它牌三脚架与DL-3RB/5RB滑轮车的适配性
品牌
云台/三脚架系统
三脚架
橡胶固定环的位置
沙雀
Sachtler
75毫米φ
Ace M GS Ace 75/2 D
Ace L GS CF Ace 75/2 CF
Ace L MS CF Ace 75/2 CF
FSB 4/6/8 ENG75/2D,
ENG75/2DHD,
DA75L,
SpeedLock75 CF
FSB 6T/8T ENG75/2D,
ENG75/2DHD,
DA75L,
SpeedLock75 CF
沙雀
Sachtler
100毫米φ
VIDEO
18S1/20S1
SpeedLock CF,
CF100L, ENG2D,
ENG2CF, DA100L
DV 10SB/12SB
/15SB
SpeedLock CF,
CF100L, ENG2D,
ENG2CF, DA100L
CINE 7+7HD SpeedLock CF,
CF100L, ENG2D,
ENG2CF, DA100L
云顿
Vinten
Vision blue
Vision blue3
Vision blue5
3819-3
V3822-0001
3766-3
Vision 8AS
Vision 10AS
Vision 100
3821-3
3772-3
3773-3
3884-3
曼富图
Manfrotto
501HDV 546B, 546GB
504HD 545B, 545GB
546B, 546GB
509HD 545B, 545GB
2016年1月
Back to top of page